Návod

x(n) – počet spôsobov, ktorýmá vie vyjsť n schodov.

Ak máme jeden schod, je jeden spôsob ako ho prejsť a teda x(1)=1

Ak máme dva schody, máme dve možnosti ako ich prejsť x(2)=2