Riešenie

Diferenčná rovnica má tvar:

x(n)=x(n+1)+x(n+2)

Jej charakteristická rovnica:

\lambda_{1}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}

Všeobecné riešenie:

x(n)=c_{1}\left ( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right )^{n}+c_{2}\left ( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right )^{n}