Záver

Potom všeobecné riešenie má tvar:

x(n)=\left ( \frac{5+\sqrt{5}}{10} \right )\left ( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right )^n+\left ( \frac{5-\sqrt{5}}{10} \right )\left ( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right )^n